Bezpečnostní audit pro bankovní a finanční sektor

Výzva klienta

Zákazník působí v oblasti mezinárodních bankovních a finančních služeb. Tato oblast vyžaduje velmi specifický přístup a zákazník potřeboval během 4 měsíců realizovat bezpečnostní audit pro 51 dceřiných společností ve 30 zemích. Bylo potřeba provést industrializaci auditu v angličtině a francouzštině pro dosažení konzistence všech výsledků. Cílem bylo vytvořit centrální a konsolidovaný balíček pro všechny regiony.

Řešení

Společnost Eviden pro partnera vytvořila centrální službu umístěnou ve Francii s týmem, který se v rámci auditu stará o:

  • pilotní a podpůrné auditory (přibližně 20 v 5 zemích);
  • validaci veškerých zpráv z auditů a zlepšování provozních procesů;
  • hlášení rizikových situací klientovi (například rizikové situace v rámci dceřiných společností a odchylky v plánování).

Výsledek

Díky spolupráci získal klient jistotu podrobného sledování auditů se zárukou konzistence výsledků a zároveň také podrobný přehled o dceřiných společnostech z hlediska jejich bezpečnosti.