Evropská společnost innogy CZ migrovala na SAP S/4HANA

Nastartování hybridní práce

Evropská energetická společnost innogy CZ, součást skupiny MVM, dodává zákazníkům plyn, elektřinu a teplo. Dále se také zaměřuje na energetické systémy, jako jsou teplárny, fotovoltaika nebo řešení čisté mobility. Společnost spravovala svou hlavní HR agendu a procesy pomocí on-premise systému SAP ERP 6.0. S příchodem hybridních pracovních modelů a výzev v oblasti řízení HR vznikla potřeba novějšího, agilnějšího a snadno škálovatelného řešení.
Aby v innogy vytvořili spolehlivé, flexibilní a uživatelsky přívětivé prostředí pro řízení HR, navrhla společnost Eviden (dříve Atos) přechod na next-gen cloudový systém SAP S/4HANA prostřednictvím řešení RISE with SAP, které funguje jako služba pro urychlení transformace podnikání pomocí cloudu.

Identifikace nevyužitých součástí systému

Migrace až dvacet let starých dat bez narušení obchodních procesů byla náročná a její realizaci pomohl inovativní přístup navržený společností Eviden. Její odborníci vytvořili individuální plán a k úspěšné migraci příslušných aktiv a k jejich převodu do systému SAP S/4HANA využili sandbox, přičemž se podařilo také identifikovat nevyužívané součásti systému. Dále tým Evidenu vytvořil produkční prostředí a provedl uživatelské akceptační testy (User Acceptance Testing – UAT).

Pro zajištění minimálního dopadu bylo zavedeno omezení v podobě víkendové odstávky. Projekt byl dokončen více než dva měsíce před plánovaným termínem, aniž by jakkoli narušil stávající obchodní procesy.

Inovace jako cesta ke snížení nákladů

Inovativní způsob, jakým společnost Eviden implementovala modernizované řešení SAP, vedl k nižším nákladům, než jaké by vyžadovala implementace tradičními metodami. Konkrétně se jednalo o na klíč navržený postup spočívající v brownfield konverzi na S/4HANA, a poté přesun do cloudového prostředí SAP za využití unikátní kombinace bázových a vývojářských metod, a hladká realizace tohoto postupu.

Nyní má společnost innogy k dispozici moderní cloudovou platformu SAP S/4HANA, která s vyšší pravděpodobností naplní současné i budoucí obchodní potřeby. Moderní řešení je v souladu se strategií společnosti innogy v oblasti SAP, snižuje náklady na infrastrukturu, zvyšuje výkon a zajišťuje vyšší míru bezpečnosti.

„I když firmy v dnešní době cítí potřebu inovovat, často je odrazuje představa, že provoz jejich firmy bude jakkoliv zpomalen nebo narušen, a tak raději zůstávají u osvědčených, ale bohužel zastaralých systémů. Jsem rád, že máme přechod za sebou a proběhl nad očekávání hladce,“ říká Miloš Dušek, Corporate Applications Senior Manager z innogy