IT dodavatel pro jadernou elektrárnu

Výzva klienta

Klient zajišťuje investice prostřednictvím globální kontroly stárnutí zařízení, prodloužení životnosti a ochrany jaderných elektráren. Z důvodu stále se zvyšující poptávky se také klient musel zaměřit na posílený výroby energie a zlepšení provozní výkonnosti.

Řešení

Společnost Eviden na zákazníkovy potřeby odpověděla přípravou a implementací globální, vícevrstvé a víceaplikační zabezpečené síťové infrastruktury. Pro nejlepší přehlednost Eviden zajistil systém monitorování s více obrazovkami. K plnému vyhovění požadavků bylo také potřeba zajistit jednotné řešení pro zpracování signálů, měření koncentrace, řízení heterogenity a zajištění interoperability. Veškeré snahy byly postaveny na přestavbě starší databáze.

Výsledek

Spolupráce naplnila klientova očekávání z hlediska monitoringu díky přehlednému informačnímu systému, který zákazníkovi předává hlášení o rizicích a stavu vozového parku, včetně návrhu řešení, a to v reálném čase.
Díky řešení Eviden může zákazník rozšiřovat svůj systém dalších více než 30 let, a to především díky postupnému nasazení a spuštění údržby v provozních podmínkách.