Komplexní audit informačních systémů

Výzva klienta

Zákazníkem je evropská pojišťovací společnost, která potřebovala transformovat několik samostatných bezpečnostních jednotek v jednu celistvou. S tímto požadavkem se pojí také potřeba inventarizace zabezpečení informačních systémů a odchylky oproti procesům PLM/OIV. Zákazník dále požadoval nastavit tříleté bezpečnostní projekty včetně jejich rozpočtů a vymezení priorit.

Řešení

Společnost Eviden pro partnera zajistila řešení pro audit informačních systémů, správu SSI, ochranu osobních údajů (GDPR), detekci bezpečnostních incidentů a reakcí na ně.

Výsledek

Eviden zajistil komplexní řešení, jehož cílem bylo ochránit strategické body firemní infrastruktury a rozvíjet důvěru zákazníků eliminací bezpečnostních rizik. Společnosti jsme také pomohli definovat hlavní problémy spojené s SSI.