Kybernetická bezpečnost v oblasti distribuce

Výzva klienta

Zákazník je jednou z největších společností v oblasti distribuce s 2800 pobočkami ve 44 zemích a 46 000 zaměstnanci. Velikost systému vyžadovala zvýšení odolnosti kybernetické bezpečnosti pomocí návrhu jasné bezpečnostní strategie, která bude proveditelná ve všech zemích, kde partner provozuje své pobočky. V návaznosti na to také vznikla potřeba definovat strategické kroky k zavedení kontrolních mechanismů zabezpečení a zajistit optimalizaci programu v ambiciózním časovém rámci.

Řešení

Pro zákazníka bylo dodáno řešení bezpečnosti jako globálního projektu na základě osvědčené metodiky, která je pragmatická a konkrétní.

Výsledek

Klient získal centrálně řízený projekt s místní realizací v každém regionu své působnosti, a to s jasným vytyčením obchodních rizik a zranitelností díky systému síťových sond. V rámci spolupráce vznikla globální strategie s kontrolními mechanismy založenými na normě ISO27001 a rámci NIST.