Řešení pro bezpečný farmaceutický průmysl

Výzva klienta

Zákazníkem je globální farmaceutická společnost, která potřebovala zajistit a definovat pětiletý plán pro oblast IT a OT. S tím se také pojí potřeba identifikace nedostatků v současném prostředí, infrastruktuře a řízení. Vedle toho se objevuje také potřeba definovat krátkodobý plán nápravy tzv. „Quick Wins“ a další střednědobé a dlouhodobé plány.

Řešení

Společnost Eviden zákazníkovi pomohla definovat, sladit a zavést systém Systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) a identifikovat příslušná rizika a postupy k jejich odstranění. Dále byla definována pravidla pro tým bezpečnostních specialistů.

Výsledek

Díky spolupráci mohl zákazník maximalizovat zdroje a zvýšit úroveň své kybernetické odolnosti. Společnost Eviden také poskytla know-how a zajistila respektování aspektů kybernetické bezpečnosti ze strany IT oddělení.