Zabezpečení sítě v energetickém průmyslu

Výzva klienta

Klient představuje jednu z největších globálních společností v energetickém průmyslu a zaměstnává asi 130 000 lidí. Tak velká společnost také vyžaduje vysokou míru zabezpečení a vhodnou infrastrukturu i konfiguraci sítě. Se zavedením nové sítě vyvstává otázka souladu nastavení se zásadami zabezpečení.

Řešení Eviden

Společnost Eviden pro klienta navrhla řešení pro bezpečnost implementované sítě s podrobným procesem kontroly shody se zásadami bezpečnosti. Eviden také pro klienta zajistil řešení bezpečnosti modelem Skybox a specifickou síť kombinující podrobné údaje o topologii se znalostí chování zařízení a přístupových cest.

Výsledek

Díky nasazení nového systému došlo k podrobné analýze základních příčin porušení přístupu. S novým řešením získal klient vylepšení viditelnosti a dohledu nad svou správou sítě.