IT dodavatel pro jadernou elektrárnu

Výzva klienta Klient zajišťuje investice prostřednictvím globální kontroly stárnutí zařízení, prodloužení životnosti a ochrany jaderných elektráren. Z důvodu stále se zvyšující poptávky se také klient musel zaměřit na posílený výroby energie a zlepšení provozní výkonnosti. Řešení Společnost Eviden na zákazníkovy potřeby odpověděla přípravou a implementací globální, vícevrstvé a víceaplikační zabezpečené síťové infrastruktury. Pro nejlepší přehlednost Eviden zajistil systém […]

Řešení pro bezpečný farmaceutický průmysl

Výzva klienta Zákazníkem je globální farmaceutická společnost, která potřebovala zajistit a definovat pětiletý plán pro oblast IT a OT. S tím se také pojí potřeba identifikace nedostatků v současném prostředí, infrastruktuře a řízení. Vedle toho se objevuje také potřeba definovat krátkodobý plán nápravy tzv. „Quick Wins“ a další střednědobé a dlouhodobé plány. Řešení Společnost Eviden zákazníkovi pomohla […]

Komplexní audit informačních systémů

Výzva klienta Zákazníkem je evropská pojišťovací společnost, která potřebovala transformovat několik samostatných bezpečnostních jednotek v jednu celistvou. S tímto požadavkem se pojí také potřeba inventarizace zabezpečení informačních systémů a odchylky oproti procesům PLM/OIV. Zákazník dále požadoval nastavit tříleté bezpečnostní projekty včetně jejich rozpočtů a vymezení priorit. Řešení Společnost Eviden pro partnera zajistila řešení pro audit informačních […]

Bezpečnostní audit pro bankovní a finanční sektor

Výzva klienta Zákazník působí v oblasti mezinárodních bankovních a finančních služeb. Tato oblast vyžaduje velmi specifický přístup a zákazník potřeboval během 4 měsíců realizovat bezpečnostní audit pro 51 dceřiných společností ve 30 zemích. Bylo potřeba provést industrializaci auditu v angličtině a francouzštině pro dosažení konzistence všech výsledků. Cílem bylo vytvořit centrální a konsolidovaný balíček pro všechny regiony. […]

Řešení pro zabezpečení jaderné elektrárny

Výzva klienta Zákazník podnikající v oblasti výroby jaderné energie zjistil, že ve své sítí potřebuje zajistit řešení pro odhalování kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu a ochranu informací před krádeží neoprávněnými uživateli. Řešení Společnost Eviden navrhla několik strategických řešení, která klientova data i infrastrukturu spolehlivě ochrání. Mezi jedno takové řešení patří monitoring IT, který stojí na systému SIEM a obsahuje také […]

Zabezpečení sítě v energetickém průmyslu

Výzva klienta Klient představuje jednu z největších globálních společností v energetickém průmyslu a zaměstnává asi 130 000 lidí. Tak velká společnost také vyžaduje vysokou míru zabezpečení a vhodnou infrastrukturu i konfiguraci sítě. Se zavedením nové sítě vyvstává otázka souladu nastavení se zásadami zabezpečení. Řešení Eviden Společnost Eviden pro klienta navrhla řešení pro bezpečnost implementované sítě s […]

IoT poskytovatele telekomunikací chrání systémy Eviden

Výzva klienta Klient patří mezi největší Evropské poskytovatele telekomunikačních služeb a v takto robustním systému IoT objevil potřebu vylepšit několik prvků, jako je zabezpečení komunikace, podpora růstu či zajištění výkonnosti systému pro miliony zařízení. Klient potřeboval implementovat komplexní bezpečnostní rámec pro všechny dodavatele IoT a také pro veškeré technické a funkční části síťové infrastruktury. Řešení […]

Kybernetická bezpečnost v oblasti distribuce

Výzva klienta Zákazník je jednou z největších společností v oblasti distribuce s 2800 pobočkami ve 44 zemích a 46 000 zaměstnanci. Velikost systému vyžadovala zvýšení odolnosti kybernetické bezpečnosti pomocí návrhu jasné bezpečnostní strategie, která bude proveditelná ve všech zemích, kde partner provozuje své pobočky. V návaznosti na to také vznikla potřeba definovat strategické kroky k zavedení kontrolních […]

Kyberbezpečnost v kovoprůmyslu

Výzva klienta Klient patří mezi největší britské společnosti se zaměřením na kov, jeho těžbu a další zpracovatelský průmysl s celosvětovou působností a 11 000 zaměstnanci v celkem 66 závodech. S takto robustním systémem vznikla u klienta potřeba urychlit přechod na Průmysl 4.0, zvýšit kybernetickou bezpečnost a zefektivnit správu OT infrastruktury. Řešení Společnost Eviden pro klienta […]

Bezpečnostní řešení pro výrobní průmysl

Výzva klienta Zákazník patří mezi největší společnosti ve výrobním průmyslu a ve svých závodech zaměstnává 300 000 zaměstnanců ve 170 zemích. Klient zjistil potřebu dále vylepšovat své kybernetické zabezpečení infrastruktury pro ochranu práv duševního vlastnictví a kritických dat. Zároveň potřeboval naplnit požadavky na dodržování právních předpisů (například GDPR) a chránit se před trvalými a pokročilými […]